Raku Terai - Handmade Wooden Bowl No. 21

Height: 7 cm

Diameter: 10.5 cm

Birch, Urushi

Raku Terai - Handmade Wooden Bowl No. 21
€ 120.00