Raku Terai - Handmade Wooden Bowl No. 22

Height: 6 cm

Diameter: 12 cm

Birch, Urushi

Raku Terai - Handmade Wooden Bowl No. 22
€ 120.00