Raku Terai- Handmade Wooden Bowl No. 23

Height 6 cm

Diameter 13.5 cm

Birch, Urushi

Raku Terai- Handmade Wooden Bowl No. 23
€ 120.00